متن سوال

در این دوره ها، pmbok هم پوشش داده شده یا خیر؟  کنترل پروژه، ریسک، تاخیرات و سایر دوره های جامعتون.

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- در واقع PMBOK تنها مرجع مدیریت پروژه نبوده و نیست.

- راهنمای PMBOK یک راهنمای عمومی است که البته درباره تاخیرات و کلیم و خیلی از موارد نیز در نسخه اصلی صحبتی نکرده است. 

- برای یادگیری این مبانی به دانش و منابعی بسیار بیشتر و وسیعتر نیاز داریم. 

- البته هم دوره PMBOK در نقشه راه موسسه وجود دارد و هم در دوره های مختلف از بخشهای کاربردی آن نیز استفاده میشود.