متن سوال

با توجه به علاقه بنده به صنعت در ساخت و  تولید، آیا  مباحث مدیریت ساخت و پروژه به من در زمینه مشاوره کارخانجات میتواند کمکی کند و بازار را با توجه به علاقه باید پیدا کرد یا پارامترهای دیگر (صنایع، طراحی و ساخت، فناوری اطلاعات)؟ این دانش چقدر میتواند مدیریت کسب و کار های کلان تا خرده را در بر بگیرد؟ بنظر شخصی بنده مدیریت پروژه به غیر از مبحث فنی آن یک شیوه برای درست زندگی کردن هست.

 

پاسخ سوال

چکیده پاسخ صوتی:
- درست است که مدیریت پروژه یک دانش عمومی است ولی وقتی در یک صنعت خاص، مانند صنعت ساخت و یا IT وارد میشوید، جنبه تخصصی پیدا مینماید. مباحث ساخت و پروژه اگرچه میتوانند در صنایع دیگری چون صنایع تولیدی نیز به کار گرفته شوند، اما مختص صنعت ساخت و احداث ارائه گردیدند.

- اگرچه فعالیت موسسه بیشتر یک فعالیت تخصصی و در سطح بالای مدیریت پروژه است، اما مبانی مهارت نرم و بسیاری از موارد دیگر نیز میتواند در صنایع دیگر استفاده گردد.