متن سوال

آیا بحث مدیریت دارایی (ASSET MANAGEMENT) در محیط داده مشترک (CDE) در چرخه حیات تا پس از ساخت هم گسترده شده؟ آیا اینها با هم یکپارچه شده اند یا برنامه ای در این خصوص کار شده است یا میشود؟
 

پاسخ سوال

- اگرچه موضوع CDE حتی بحث مدیریت دارایی (Asset Management) هم میتواند در بر بگیرد، اما محدود به این داراییها (Assetها) که مخصوصا در محیط BIM ایجاد شدند، نمیشود و خیلی از موضوعات مستندسازی، مدل های گرافیکی و دارایی های غیرگرافیکی هم میتواند در بر بگیرد.
- گستره آن چرخه حیات پروژه ای هست و پس از ساخت و تا مرحله Disposal هم میتواند ادامه پیدا کند.
- اگرچه نرم افزارهای زیادی هم برای این موضوع وجود دارد، ولی خیلی از کمپانی ها بر اساس سیستم web-based platform خودشان اقدام به ارائه این خدمات میکنند.
- مواردی چون BIM 360 ، Bentley Projectwise و Procore و BIMplus هستند. اخیرا هم Techture PlanBIM که روی فضای ابری توسعه داده شده، کارهای جالبی انجام داده و به واسطه دسترسی بر روی گوشی و وب امکانات مناسبی دارد.