اهمیت استفاده از قابلیت Retained Logic و Override Logic در برنامه ریزی و آنالیز تاخیرات

اهمیت استفاده از قابلیت Retained Logic و Override Logic در برنامه ریزی و آنالیز تاخیرات
اهمیت استفاده از قابلیت Retained Logic و Override Logic در برنامه ریزی و آنالیز تاخیرات

در این ویدئو آموزشی به اهمیت استفاده از قابلیت Retained Logic و Override Logic در برنامه‌ریزی و آنالیز تاخیرات پروژه پرداخته ایم.
درخواست بروزرسانی برنامه زمانبندی از سوی کارفرما نقش بسیار مهمی در شناسایی و جلوگیری از تغییر اولویت اجرای کار (Out of Sequence) توسط پیمانکار و جلوگیری از بروز ادعاهای غیرضروری و ایجاد پیچیدگی برای آنالیز تاخیرات دارد. کارفرما با دریافت منظم برنامه بروز شده و بررسی آن، در صورت مشاهده تغییر اولویت اجرای کار در برنامه، می تواند به دو صورت با آن مواجهه نماید.
1- حفظ منطق اولیه برنامه (Retained Logic)
2- لغو منطق اولیه برنامه (Override Logic)


برای مشاهده کامل،اعضای غیرکانون باید محتوا را خریداری نمایند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.