دپارتمان مدیریت پروژه
دپارتمان مدیریت پروژه

اگرچه مدیریت پروژه محدوده های متفاوتی از دانش را در بر میگیرد، اما در ساختار استراتژی و فرآیندی یک ساختار یکپارچه ای ارائه مینماید. برای ارائه ساختار یکپارچه ای که تمام محدوده های دیگر را مانند مدیریت مالی، مدیریت پایداری، برنامه ریزی و کنترل پروژه، مباحث BIM، مدیریت کیفیت، مدیریت ایمنی و بسیاری از موارد دیگر را در کنار هم قرار دهد استانداردهای مختلفی همچون Prince2 و PMBOK و استانداردهای مدیریت ساخت CMAA ارائه گردیده است. لازم است این استانداردها و راهنماها و متودولوژیها در کنار هم قرار گرفته تا مدیران پروژه بتوانند بهترین دخت و دوز یا همان Tailoring را انجام داده و محدوده های دانشی را در یک فرآیند طراحی نمایند. از اینرو در موسسه دپارتمانی جداگانه برای مدیریت پروژه و با الگوبرداری از ساختارهای بین المللی با مطابقت سازی با داخل کشور ایجاد شده تا آموزشهای این محدوده دانشی به صورتی منسجم ارائه گردد.

مستندات
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.