دپارتمان مدیریت طرح و برنامه
دپارتمان مدیریت طرح و برنامه

مدیریت طرح و برنامه در پروژه ها ساختار پیچیده ای دارد و عدم توجه به این ساختار بخصوص در سازمانهای پروژه محور میتواند این سازمانها را در بلندمدت دچار ورشکستگی نماید. سازمانها باید با عطف به ساختار پروژه و دفترهای مدیریت پروژه و مدیریت طرح یک سیستم مدیریت طرح ایجاد نموده و این سیستم را منطبق بر پروژه ها پیاده نمایند. این موضوع در جایی حساستر میشود که صنعت ساخت به علت ویژگیهای خاص خود نیازمند توجه متفاوت تری بوده و باید این محدوده دانشی به شکلی مناسب طراحی و توسعه داده شود.

مستندات
تاریخ برگزاری: 03 شهریور 1400 تا 07 مهر 1400
تاریخ برگزاری: 02 اسفند 1399 تا 02 اسفند 1399
تاریخ برگزاری: 13 آذر 1400 تا 05 دی 1400
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.