دپارتمان مدیریت ریسک
دپارتمان مدیریت ریسک

ریسک موضوعی انکارناپذیر در تمامی سطوح و ارکان کسب و کارها بوده و مدیریت آن برای رسیدن به موفقیت از اهمیت فراوانی برخوردار است. پروژه ها به دلیل دارا بودن ساختاری متغیر و پیچیده معمولا با ریسکهای بیشتر و متنوع تری مواجه هستند که این امر ما را ملزم به داشتن فرآیندهای موثر برای مدیریت ریسک پروژه می نماید. فرآیندهایی که نیاز به درک صحیح ماهیت ریسک در پروژه ها را داشته و ما را وادار می نماید تا از فرصتها بهره برداری کافی نموده و از تهدیدها حذر کنیم. مدیریت ریسک پروژه بخصوص در کشورمان که در جایگاهی با درجه ریسک بالا قرار گرفته است از اهمیت فراوانتری برخوردار بوده و ما را ملزم می نماید تا با دقت بیشتری به کاربرد این مهم در پروژه ها بپردازیم. البته باید اشاره کنیم که مدیریت ریسک به بخشهای کیفی و کمی تقسیم شده که هر کدام میتواند در بخشهای مختلف مدیریت مالی، هزینه، زمابندی، ارزیابی اقتصادی و ... به کار گرفته شود. از اینرو در موسسه دپارتمانی جداگانه مدیریت ریسک در پروژه و با الگوبرداری از ساختارهای بین المللی با مطابقت سازی با داخل کشور ایجاد شده تا آموزشهای این محدوده دانشی به صورتی منسجم ارائه گردد.

مستندات
تاریخ برگزاری: 18 اردیبهشت 1399 تا 18 اردیبهشت 1399
تاریخ برگزاری: 07 خرداد 1399 تا 07 خرداد 1399
تاریخ برگزاری: 18 اردیبهشت 1399 تا 22 خرداد 1399
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.