اهمیت تغییر اولویت اجرای کار (Out of Sequence) توسط پیمانکار از نگاه قراردادی

اهمیت تغییر اولویت اجرای کار (Out of Sequence) توسط پیمانکار از نگاه قراردادی
اهمیت تغییر اولویت اجرای کار (Out of Sequence) توسط پیمانکار از نگاه قراردادی

در این ویدئو آموزشی به موضوع اهمیت تغییر اولویت اجرای کار (Out of Sequence) توسط پیمانکار از نگاه قراردادی پرداخته ایم. موضوعی که در بسیاری از پروژه ها رخ می دهد ولی از اهمیت و تاثیرات این مبانی بر روی تعهدات قراردادی غافل هستیم. در واقع، تغییر اولویت اجرای کار زمانی رخ می دهد که یک فعالیت خارج از توالی خود که در برنامه زمانبندی اولیه (برنامه Baseline یا همان As-planned) پیش بینی شده است، انجام گردد.
این موضوع می تواند بر تعهدات کارفرما تاثیر مستقیم گذاشته و تعهدات او را در قبال سایر عوامل درگیر در پروژه، دچار چالش نماید. فرض کنید کارفرما بر اساس برنامه زمانبندی باید در تاریخ مشخصی تامین کالا، پرداخت و یا تحویل بخشی از کار را به پیمانکار دیگری که خود انتخاب کرده، انجام دهد. حال اگر فعالیتی زودتر و یا دیرتر از تاریخ مشخص شده و خارج از توالی موجود در برنامه زمانبندی انجام شود، این امکان وجود دارد که کارفرما را در انجام تعهدات بعدی خود دچار مشکل نموده و باعث بروز ادعاهای مختلف از سوی طرفین دیگر شود.


برای مشاهده کامل،اعضای غیرکانون باید محتوا را خریداری نمایند.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.