ساختار یکپارچه مدیریت پایداری (Sustainability)

ساختار یکپارچه مدیریت پایداری (Sustainability)
ساختار یکپارچه مدیریت پایداری (Sustainability)

بحث پایداری (Sustainability) موضوعی است که امروزه و در کشورهای پیشرفته و البته در حال توسعه بسیار حائز اهمیت بوده و البته چالشهای زیادی نیز دارد. اینکه پروژه ای به بهره برداری رسیده و کارفرما در فاز بهره برداری نیز از آن استفاده نماید، اهمیت وجود بحث پایداری را برای کاهش هزینه های چرخه عمر بیشتر نشان میدهد. البته باید در این زمینه ساختار یکپارچه ای همراه با بحث قراردادی و برنامه ریزی پروژه ایجاد نمود. این خدمات برای ایجاد یک ساختار یکپارچه در موسسه ACEMI ارائه میگردد و از مبانی زیر در جهت این ساختار سازی استفاده میشود.
1. مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
2. مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه
3. مدیریت قرارداد
4. مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean Project Management)
5. مدیریت پایداری
6. استراتژی مدیریت پایداری

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.