ساختار یکپارچه مدیریت کیفیت پروژه

ساختار یکپارچه مدیریت کیفیت پروژه
ساختار یکپارچه مدیریت کیفیت پروژه

مدیریت کیفیت در پروژه های ساخت شکل متفاوتی نسبت به سایر پروژه ها در صنایع دیگر دارد و بدون توجه به ساختار پروژه های ساخت، نمیتوان سیستم مناسبی برای مدیریت کیفیت ایجاد نمود. اساس ساختار مدیریت کیفیت را ساختارهای مدیریت پروژه به روش اصول ناب (Lean) و البته مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM) تشکیل داده و این ساختار به شکل مناسبی در موسسه ACEMI یکپارچه گردیده است. مهمترین مواردی که در ارائه این خدمات مشاوره یکپارچه در موسسه ACEMI در نظر گرفته میشود عبارتند از:
1. مدیریت کیفیت
2. استراتژی مدیریت کیفیت
3. اصول ناب (Lean)
4. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.