ساختار یکپارچه مدیریت ریسک

ساختار یکپارچه مدیریت ریسک
ساختار یکپارچه مدیریت ریسک

ریسک و مدیریت آن شاید یکی از حساسترین و مهمترین موضوعات در پروژه ها بوده که به ابعاد وسیعی از مدیریت پروژه باز میگردد. عملا میتوان تحلیلهای ریسک را بر روی انواع مبانی از جمله برنامه ریزی، مدیریت مالی، مدیریت قرارداد، مدیریت ایمنی، مدیریت کیفیت و ... پیاده سازی نمود و یک ساختار یکپارچه ای را ارائه کرد. موضوعی که در موسسه ACEMI به شکل مناسبی انجام میگردد. برخی از مواردی که در مدیریت ریسک و یکپارچه سازی آن در موسسه ACEMI مورد توجه هستند عبارتند از:
1. مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
2. مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه
3. مدیریت قرارداد
4. مدیریت ایمنی
5. مدیریت کیفیت
6. مدیریت ریسک
7. استراتژی مدیریت ریسک


نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.