ساختار مدیریت ایمنی پروژه

ساختار مدیریت ایمنی پروژه
ساختار مدیریت ایمنی پروژه

پروژه های ساخت دارای بالاترین نرخ حوادث در میان تمامی صنایع بوده و از این حیث هزینه های بسیاری را به سازمانهای فعال در صنعت ساخت تحمیل مینمایند. در واقع مدیریت ایمنی تنها معطوف به HSE نبوده و باید در ساختاری یکپارچه با مبانی مدیریت مالی و هزینه، برنامه ریزی پروژه، مدیریت قرارداد، مدیریت ریسک، BIM و ... دیده شود. از اینرو در موسسه ACEMI ساختاری ارائه گردیده تا بتوان این مبانی را به شکل مناسبی یکپارچه نموده و از این نرخ بالا کاست. مهمترین مبانی در این یکپارچه سازی عبارتند از:
1. مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
2. مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه
3. مدیریت قرارداد
4. مدیریت ریسک
5. مدلسازی اطلاعات ساختمان
6. مدیریت ایمنی
7. استراتژی مدیریت ایمنی

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.