ساختار یکپارچه مدیریت اطلاعات

ساختار یکپارچه مدیریت اطلاعات
ساختار یکپارچه مدیریت اطلاعات

شاید بتوان مدیریت اطلاعات را زیربنای تمامی تصمیمات مدیریت پروژه در طول پروژه دانست. این ساختار اگرچه یک بعد فنی دارد، اما بعد مبانی مدیریت پروژه ای آن نیز بسیار مهم است. موسسه ACEMI نه تنها بر روی ابعاد فنی آن و با استفاده از نرم افزارهایی چون PowerBI متمرکز است، بلکه با توجه به ساختار سازی سیستم مستندسازی و مدیریت اسناد و مدارک، اقدام به ارائه یک سیستم یکپارچه برای مدیریت اطلاعات مینماید. برخی از مبانی که در این ساختارسازی استفاده میگردد عبارتند از:
1. مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه
2. مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
3. مدیریت کیفیت
4. مدیریت قرارداد
5. مدیریت ایمنی
6. مدیریت طرح و برنامه
7. مدیریت پایداری
8. مدیریت ریسک
9. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.