استراتژی راهبری با استفاده از یکپارچگی مهارت سخت و نرم

استراتژی راهبری با استفاده از یکپارچگی مهارت سخت و نرم
استراتژی راهبری با استفاده از یکپارچگی مهارت سخت و نرم

نه تنها مهارت نرم برای موفقیت پروژه ها و البته سازمانهای پروژه محور الزامی هستند، بلکه توانمندی سازمان در بکارگیری افراد توانمند در بخشهای مختلف ارتباطات، تیمسازی، مدیریت استرس، تعارضات و ... از اهمیت زیادی برخوردار است. در واقع موسسه ACEMI با استفاده از مبانی زیر، اقدام به یکپارچگی مبانی مهارت سخت و نرم مینماید.
1. بکارگیری IQ و EQ و VQ در مدیریت پروژه
2. مهارت ارتباطات
3. مهارت تیمسازی
4. مدیریت استرس
5. مدیریت تعارضات
6. مهارت مذاکره
7. مهارت رهبری

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.