ساختار یکپارچه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

ساختار یکپارچه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)
ساختار یکپارچه مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

مدلسازی اطلاعات ساختمان یا همان BIM که برخی از آن به عنوان مدلسازی اطلاعات ساخت نیز یاد میکنند، یک ساختار متفاوت برای مدیریت پروژه ها ایجاد نموده و مبانی مدلسازی nD یکی از اصلیترین موضوعات در یکپارچه سازی این ساختار است. البته باید آگاه بود که برای پیاده سازی BIM باید یک ساختار صحیح متشکل از مبانی مدیریت مالی و برنامه ریزی پروژه به همراه رویه های اصول ناب (Lean) را پیاده سازی نمود تا بتوان با استفاده از ابزارهایی چون Navisworks و Synchro به یکپارچه سازی و ایجاد روش اجرای پروژه بر اساس BIM پرداخت. مهمترین مبانی که در این یکپارچه سازی در موسسه ACEMI استفاده میگردند عبارتند از:
1. مدیریت مالی، حسابداری و هزینه پروژه
2. مدیریت برنامه ریزی و زمانبندی پروژه
3. مدیریت کیفیت
4. مدیریت قرارداد
5. مدیریت ایمنی
6. مدیریت طرح و برنامه
7. مدیریت پایداری
8. مدلسازی اطلاعات ساختمان (BIM)

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.