دپارتمان مدیریت اطلاعات
دپارتمان مدیریت اطلاعات

امروزه سطح وسیعی از اطلاعات در سازمانها منتشر شده و این موضوع اهمیت بحث مدیریت اطلاعات را برای سازمانها پررنگتر میکند. در بسیاری از مواقع اطلاعات از طریق پلتفرمهای مختلف و غیریکپارچه و حتی با اطلاعات و دیتاهای اشتباه در سازمان منتقل شده و کار مستندسازی آنها نیز به درستی صورت نمیگیرد. اینکه چه سطوحی از دسترسی برای چه گزارشهایی باید وجود داشته باشد و چگونه میتوان یک سیستم یکپارچه ای از مدیریت اطلاعات در سازمان ایجاد کرد موضوعی است که در حال حاضر از اهمیت فراوانی برخوردار میباشد. از اینرو در موسسه دپارتمانی جداگانه برای مدیریت اطلاعات در پروژه و با الگوبرداری از ساختارهای بین المللی با مطابقت سازی با داخل کشور ایجاد شده تا آموزشهای این محدوده دانشی به صورتی منسجم ارائه گردد.  

مستندات
تاریخ برگزاری: 04 تیر 1399 تا 04 تیر 1399
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1400 تا 13 اسفند 1400
تاریخ برگزاری: 13 اسفند 1400 تا 13 اسفند 1400
تاریخ برگزاری: 29 آذر 1399 تا 29 آذر 1399
تاریخ برگزاری: 17 آبان 1400 تا 28 آذر 1400
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.