مدیریت ساخت، فراتر از مدیریت پروژه

مدیریت ساخت، فراتر از مدیریت پروژه

نه تنها در کشورمان، بلکه در بسیاری از کشورهای غربی باور عمومی بر آن‌است که مدیریت پروژه و مدیریت ساخت تمایز چندانی نداشته و عموما از همان ادبیات رایج مدیریت پروژه استفاده می‌گردد. اما دو کشور آمریکا و انگلستان در این متمایزسازی شهره بوده و سعی کرده‌اند تا ساختار متمایزی را برای مدیریت ساخت ایجاد نمایند. در این بین کشور آمریکا از تاریخچه متفاوتی نیز برخوردار بوده که در ویدئو سعی کرده‌ایم به بخشی از این تمایز بپردازیم. تمایزی که نیاز به ساختار مدیریت ساخت را فراتر از مدیریت پروژه الزام می‌نماید.  


جایگاه مبانی ارائه شده در آموزش‌های مؤسسه ACEMI

در نقشه راه جامع مؤسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، در سطح مهارت‌های سخت (کارشناسی - اجرایی و ارشد - استراتژی) و در سطح مهارت‌های نرم دوره‌های جامعی دیده شده است. برای آشنایی با دوره‌ها و تاریخ برگزاری آن‌ها می‌توانید به تقویم آموزشی موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور مراجعه نمایید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.