آموزش استفاده از ابزار Dissolve در دو نرم افزار MSP و P6

آموزش استفاده از ابزار Dissolve در دو نرم افزار MSP و P6

در این ویدئو آموزشی به بررسی قابلیت Dissolve در نرم افزار های Microsoft Project و Primavera P6 پرداخته ایم. باید به این نکته توجه داشت که قابلیت Dissolve یکی از قابلیت های مهم در نرم افزارهای برنامه ریزی و کنترل پروژه است که در طول پروژه بدان نیازمند هستیم. این قابلیت به ما کمک میکند که یک فعالیت را بدون از بین بردن روابط آن، حذف نماییم و عملا این موضوع باعث میشود از اشتباهات ممکن در طراحی شبکه فعالیت ها، کنترل پروژه و محاسبات درصد پیشرفت جلوگیری نماییم. این قابلیت برای آنالیز تاخیرات و بخصوص در زمان استفاده از روش Collapsed As Built نیز بسیار پر اهمیت است.

قابلیت Dissolve در نرم افزار Primavera P6:
- برای مشاهده تغییرات، یک پروژه نمونه در نرم افزار P6 مدل شده است.
- زماني كه قصد حذف فعاليتي را داريم كه روابط آن تعيين شده است، درصورت حذف فعاليت، روابط فعاليت هاي قبل و بعد از فعاليت مورد نظر از بين خواهد رفت و زماني كه برنامه را Reschedule كنيم، فعاليت پس نیاز، به دلیل نداشتن پیش نیاز، به نقطه شروع برنامه باز می گردد. اما زمانی که از گزینه Dissolve استفاده کنیم، بین پس نیاز و پیش نیاز فعالیت حذف شده، ارتباط (FS) شکل می گیرد.

قابلیت Autolink Inserted or Moved Tasksدر نرم افزار Microsoft Project:
- برای مشاهده تغییرات، یک پروژه نمونه در نرم افزار MSP مدل شده است.
- زماني كه قصد حذف فعاليتي را داريم كه روابط آن تعيين شده است، درصورت حذف فعاليت، روابط فعاليت هاي قبل و بعد از فعاليت مورد نظر از بين خواهد رفت. باید توجه داشت که در MSP گزینه ای به نام Dissolve وجود ندارد، اما می توانیم در بخش Option و فعال کردن گزینه Autolink Inserted or Moved Tasks ، همان نقشDissolve  در برنامه P6 را در MSP ایجاد کنیم.


جایگاه این مبانی در آموزش های موسسه ACEMI:
در نقشه راه جامع موسسه مهندسی و مدیریت ساخت علوی پور، دوره هایی در زمینه آموزش نرم افزارهای (Microsoft Project) و (Primavera P6) تدوین شده است که این مبانی به شکلی استاندارد و جامع آموزش داده می شود.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.