دپارتمان تحقیق و مقاله نویسی
دپارتمان تحقیق و مقاله نویسی

تحقیق و مطالعه در زمینه مدیریت ساخت و مدیریت پروژه از اهمیت فراوانی برخوردار بوده و این علم با سرعت زیادی در حال پیشرفت میباشد. از اینرو در موسسه دپارتمانی جداگانه برای تحقیق و مقاله نویسی و با الگوبرداری از ساختارهای بین المللی با مطابقت سازی با داخل کشور ایجاد شده تا آموزشهای این محدوده دانشی به صورتی منسجم ارائه گردد.  

مستندات
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.