مدل ارائه شده برای مینیمم سازی هزینه تامین مالی پروژه برای پیمانکار

مدل ارائه شده برای مینیمم سازی هزینه تامین مالی پروژه برای پیمانکار
مدل ارائه شده برای مینیمم سازی هزینه تامین مالی پروژه برای پیمانکار

در این مقاله کاربردی سعی شده است علاوه بر ارایه "مدل بهینه تامین مالی برای پیمانکار"، نحوه محاسبه "Cash flow" و "Contract Price" نیز ارایه شود. در اين تحقيق که در دانشگاه Illinois Tech و با همکاری پروفسور David Arditi انجام شده است، سه مرحله اصلی وجود دارد. در مرحله اول ورودیهای برنامه زمانبندی خوانده میشود و با استفاده از الگوریتم CPM، برنامه زمانبندی پروژه (Schedule) ایجاد میگردد. سپس جزئیات Contract و جزئیات Cost Data از کاربر دریافت میشود و از روی Schedule ایجاد شده در مرحله قبل، Cash outflow و Cash inflow ایجاد گردیده و Contract price محاسبه میگردد. در قدم سوم،  Financing Flow بر اساس ۲۲ مدل مالی مختلف ایجاد شده و با Cash flow ترکیب میگردد. در انتها، بهینه سازی خطی برای مینیمم سازی هزینه مالی استفاده میگردد تا برنامه بهینه مالی که Borrowed money و Repaid money میباشد و توسط مدل ارائه میشود، برای ارائه به بانکها (یا سایر تامین کنندگان مالی) در اختیار پیمانکار قرار بگیرد. این برنامه بهینه تامین مالی به این منظور ارائه میگردد تا پیمانکار و بانکها (یا سایر تامین کنندگان مالی) بدانند از هر روش مالی، در چه بازه زمانی، چقدر پول به صورت بهینه نیاز بوده و به چه میزان پول، در چه زمانی، در هر روش مالی باید بازپرداخت گردد. البته این مدل در ۴ سطح دیگر همه توسعه داده شده است که این مدل ساده ترین سطح آن بوده و سایر مدلها در زمانی که به چاپ برسند اطلاع رسانی میگردند. این مقاله کاربردی را میتوانید از اینجا دانلود نمایید. 

 
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.