برگزاری وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در ایران

برگزاری وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در ایران
برگزاری وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در ایران

مدتهاست که سعی میکنم تا انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) را در ایران معرفی نمایم و به ذکر این موضوع بپردازم که این انجمن به صورت خاص، استانداردهای مدیریتی خود را بر صنعت ساخت متمرکز کرده است، تا بتواند با در نظر گرفتن فضای سنتی و شرایط و خصوصیات مختص این صنعت، به ارائه راهکارهای مدیریتی بپردازد. از اینرو و با توجه به نیاز کشورمان به تفکیک ساختار آموزشی مبتنی بر شرایط هر صنعت (که بارها بدان تاکید نموده ام)، تصمیم دارم تا برنامه ای مناسب تدوین نموده و وبینارهایی که توسط این انجمن در آمریکا برگزار میشود را در کشورمان برگزار نمایم. عناوین وبینارهایی که در ادامه مشاهده مینمایید، توسط افراد سرشناس و متخصصی در آمریکا ارائه گردیده است و موضوعات مهمی را در بر میگیرد. به طور مثال، احتمالا تاکنون با مفاهیم سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه ها برخورد نموده اید، موضوعی که رئیس انجمن AACE International در آمریکا، در یکی از وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا اقدام به ارائه آن با توجه به صنعت ساخت نمود و اسم این وبینار را EVM in Construction و با رویکرد practical approach قرار داد.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.