برگزاری وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در ایران

برگزاری وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) در ایران

جزئیات خبر

مدتهاست که سعی میکنم تا انجمن مدیریت ساخت آمریکا (CMAA) را در ایران معرفی نمایم و به ذکر این موضوع بپردازم که این انجمن به صورت خاص، استانداردهای مدیریتی خود را بر صنعت ساخت متمرکز کرده است، تا بتواند با در نظر گرفتن فضای سنتی و شرایط و خصوصیات مختص این صنعت، به ارائه راهکارهای مدیریتی بپردازد. از اینرو و با توجه به نیاز کشورمان به تفکیک ساختار آموزشی مبتنی بر شرایط هر صنعت (که بارها بدان تاکید نموده ام)، تصمیم دارم تا برنامه ای مناسب تدوین نموده و وبینارهایی که توسط این انجمن در آمریکا برگزار میشود را در کشورمان برگزار نمایم. عناوین وبینارهایی که در ادامه مشاهده مینمایید، توسط افراد سرشناس و متخصصی در آمریکا ارائه گردیده است و موضوعات مهمی را در بر میگیرد. به طور مثال، احتمالا تاکنون با مفاهیم سیستم مدیریت ارزش کسب شده در پروژه ها برخورد نموده اید، موضوعی که رئیس انجمن AACE International در آمریکا، در یکی از وبینارهای انجمن مدیریت ساخت آمریکا اقدام به ارائه آن با توجه به صنعت ساخت نمود و اسم این وبینار را EVM in Construction و با رویکرد practical approach قرار داد. میتوانید عناوین وبینارهایی که در حال برنامه ریزی بلند مدت بر روی آنها هستم را در ادامه مشاهده بفرمایید.
 

BIM:
- The business case for BIM
- BIM: Strategy Roadmaps for the organization/Project control mechanism P
- BIM and global mega-trends: impact, insight opportunities
- Strategic BIM: Out of the project and into the boardroom

Sustainability:
- Costs and benefits of green building
- Construction documents and LEED
- Selecting and documenting products for LEED
- Roadmap to effective green marketing
- The owner has decided to pursue LEED certification – now what?
- Construction management tools for LEED projects
- Construction indoor air quality management for LEED projects
- LEED for specialty contractors

Technology:
- Project information management from concept to completion
- Apps for construction
- Building a mobile strategy for CM/PM
- Electronic project information tracking
- Technology trends for CM
- Utilizing social media to grow your business

Legal (delay analysis, disputes and claims):
- Documentation and proof of construction delays
- Using the CPM schedule to recognize, measure and avoid delays
- Concurrent delay: the owner`s newest defense
- Practical problems of pricing delay using Eichleay
- Proving & pricing subcontractor delay claims
- Mega project dispute strategies and resolution
- The basic of construction claims
- Construction claims A-to-Z
- Claims avoidance by using lessons learned from disputes
- Best practices for leveraging your project management information system (PMIS) to prevent and defend against claims
- Are you prepared for mediation?
- Trends in construction claims & disputes
- What is unabsorbed Home office overhead?
- Win more claims through strategic project management
- Forums for resolving construction disputes

Risk management:
- Project risk assessment & management
- Managing risk in construction administration
- Managing risk to reduce construction claims
- Managing risks on complex capital projects
- Pros & cons of joint ventures and teaming agreements
- Risk management and best practices for profitable projects
- Risk management for contractors-it is not just about insurance
- Special inspections controlling risks
- Using risk assessment to determine project contingency

Construction Management:
- Standardizing CM procedures
- Avoiding the seven common mistakes of CM practice
- What great contractors do differently?
- EVM in construction: A practical approach

نظرات


Fatal error: Call to a member function display() on null in /home/dralavi1/public_html/addons/shared_addons/themes/exception/views/modules/news/users/single.php on line 50