ارائه دکتر علوی پور برای دانشجویان دانشگاه EXETER انگلستان

ارائه دکتر علوی پور برای دانشجویان دانشگاه EXETER انگلستان
ارائه دکتر علوی پور برای دانشجویان دانشگاه EXETER انگلستان

این ارائه که به موضوع ادعاءها و اختلافات در پروژه های ساخت و احداث اختصاص داشت، در حدود 90 دقیقه و در بستر آنلاین به طول انجامید. در این ارائه درباره اهمیت موضوع ادعاءها در پروژه های ساخت، تفاوت مدیریت ادعاء با مدیریت اختلافات و بهترین روش برای مدیریت ادعاء و اختلافات پرداخته شد و در نهایت درباره پروتکل SCL نیز صحبت گردید.

میتوانید خلاصه ای از این ارائه را از اینجا ببینید.

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.