مدیر مالی و حسابداری
معرفی اجمالی

حسین کردلو، دارای بیش از 13 سال تجربه در زمینه مدیریت مالی و حسابداری بوده که این 13 سال شامل: 2 سال فعالیت به عنوان حسابدار، 3 سال به عنوان مدیر حسابداری و 8 سال به عنوان مدیر مالی میباشد. طراحی سرفصلهای مالی و ثبت اسناد حسابداری به همراه تهیه صورت های مالی؛ مدیریت فرآیند انجام امور مالیاتی اعم از تنظیم اظهارنامه مالیاتی، تهیه اسناد مالی مربوطه و دفاع از آنها؛ تدوین ساختار محاسبه مالیات بر ارزش افزوده و ارائه گزارشات خرید و فروش فصلی؛ نظارت بر محاسبات بیمه پرسنل، حسابرسی بیمه و بررسی کاربرگ های مربوطه به همراه تهیه لایحه و دفاع از آن در هیئت های بدوی و تجدید نظر مهمترین فعالیت های ایشان در این 13 سال میباشد. او یکی از مشاوران مورد اعتمادی است که به کار خود مسلط میباشد.  

نظرات
هنوز نظری ثبت نشده است.
برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.