استراتژی پیاده سازی BIM در طول چرخه حیات پروژه در شرکت نفت و گاز پارس
31 اردیبهشت و 2 خرداد 1401

در این دوره که در شرکت نفت و گاز پارس برگزار گردید، درباره مدلسازی اطلاعات ساخت (BIM)، مدلسازی 3D و 4D و 5D و 6D و 7D و بسیاری از موضوعات و موانع به آموزش پرداختیم و علاوه بر مزایا، معایب، موانع فنی و حقوقی، ساختارسازی از مرحله قبل از طراحی تا پس از ساخت را بررسی نموده و علاوه بر ارائه استراتژی پیاده‌سازی از مرحله قبل از طراحی تا پس از ساخت، یک نمونه موردی در آمریکا را نیز بررسی نمودیم.