پروژه بیمارستان Northwestern آمریکا
اسفند 1392

یکی دیگر از پروژه‌های مهم، پروژه بیمارستان Northwestern آمریکا بود که این پروژه نیز حاوی درس‌آموخته‌های فراوانی بود. پروژه بیمارستان Northwestern واقع در شهر شیکاگو بود. بیمارستانی که برای 894 تخت طراحی شده بود و بیش از 3 میلیون فیت مربع مساحت داشت. پروژه ای که قرار بود بعد از اجرای فاز توسعه ای آن بالغ بر 1600 پرسنل در آن مشغول به کار شوند. البته این بیمارستان در سال 1966 تاسیس شده بود و در این پروژه توسعه آن در دستور کار بود.