چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در ایران
5 اسفند 1397

چهاردهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه نیز در سال 1398 برگزار گردید و دقیقا یکسال بعد از آن بود که به علت کرونا در این کنفرانس وقفه ایجاد شد. دکتر علوی‌پور نیز در دومین حضورشان در کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه که توسط موسسه مدیریت پروژه آریانا و با همکاری انجمن مدیریت پروژه ایران برگزار گردید، سخنرانی را با نام مدیریت مالی و حسابداری در سازمانهای پروژه محور انجام دادند.