فارغ التحصیلی دکتر علوی‌پور از دانشگاه Illinois Tech
اردیبهشت 1396

دکتر علوی‌پور فارغ التحصیل مدیریت ساخت از دانشگاه Illinois Tech آمریکا در مقطع دکتری بوده و این تصاویر و ویدئوها مربوط به زمان فارغ‌التحصیلی ایشان است. ایشان در این مدت به فعالیت‌های آموزش، تحقیق و اجرا در آمریکا مشغول بوده است.