پروژه برج دوقولوی Arkadia آمریکا
شهریور 1393

برجهای دوقولوی Arkadia که در شهر شیکاگو واقع شده اند یکی از معروفترین برجهای مسکونی هستند که در آن زمان در حال ساخت بودند. این پروژه که در آن Eco-friendly LEED designed رعایت شده امکانات بسیار فراوانی را برای اقامت در نظر گرفته بود و تمامی آنها اکنون به بهره برداری رسیده است. این پروژه یکی از ارزشمندترین تجربیات دکتر علوی‌پور بود.