شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه
28 و 29 خرداد 1401

شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت پروژه با حضور موسسه ACEMI و سخنرانی دکتر علوی‌پور همراه بود. موسسه ACEMI در این کنفرانس حضور بسیار موفقی را تجربه کرد و در این مسیر همراهان همیشگی موسسه در کنار ما بودند. علاوه بر این، دکتر علوی‌پور نیز در روز 29 خرداد 1401 سخنرانی خود را با موضوع ناشناخته‎‌های دنیای تخصصی مدیریت پروژه در ایران ارائه کردند. سخنرانی که امید است فصل جدیدی در مدیریت ساخت ایران ایجاد نماید.