دومین کنفرانس بین المللی حقوق ساخت
6 و 7 بهمن 1400

دومین کنفرانس بین‌المللی حقوق ساخت ایران برگزار شد و موسسه ACEMI حامی این کنفرانس گردید. دکتر علوی‌پور نیز به عنوان اعضای شورای سیاستگذاری، هیئت علمی، سخنران و داور اولین مسابقه ملی حقوق ساخت در این کنفرانس حضور داشت. این کنفرانس که دومین دوره خود را تجربه میکرد، به صورت هیبریدی (حضوری و آنلاین) در بهمن 1400 برگزار گردید. علاوه بر پنلهای تخصصی داخلی، پنل خارجی نیز در این کنفرانس برگزار گردید که مورد استقبال زیادی واقع شد. پنل تخصصی مدیریت پروژه در حقوق ساخت نیز که توسط دکتر علوی پور، دکتر زویچی و مهندس مظفرپور از آمریکا برگزار گردید، یکی از پنلهای پر استقبال این کنفرانس بود.