• ۰۲۱-۴۶۱۰۰۴۴۵
  • ۰۲۱-۴۶۱۰۰۴۵۰

آنالیز حقوقی تاخیرات با رویکرد بین المللی (پروتکل SCL) و داخلی (لایحه تاخیرات)