پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • استفاده از رابطه SF برای تمدید زمانی EOT در شرایط خاص

  در یک سری از قراردادها یک سری مایلستون Backward تعریف میشود؛ مثلا ۶ هفته قبل از Commissioning  این مدارک باید تحویل داده شود. سه هفته قبل آن  هم یک سری دیگر، و حالا  آن Commissioning تاریخش اول فیکس میشود. آیا چنین رابطه ای را میشود sf تعریف کرد؟
  الان مثلا؛ یک اتفاقی افتاده است و آن تاریخ Commissioning را یک پیمانکار دیگر عقب انداخته و ما علاقه داریم درخواست تمدید زمانی نماییم. اگر رابطه SF را به صورت Backward ندهیم، آن Gate ها روی مسیر بحرانی جابجا نمیشود؟ راه حلش چیست؟

  نمایش پاسخ
 • وظایف مسئول برنامه ریزی، زمانبندی و کنترل پروژه
 • زمان تهیه لایحه تاخیرات
 • فعالیت بدون پیشنیاز و/یا پسنیاز و موضوع جبران تاخیر در MSP
 • داشتن تجربه در ابتدای کار برای مدیریت پروژه
 • نقشه راه ورود به بازار کار برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • توقف پروژه ناشی از بارندگی
 • زمان بازنگری برنامه زمانبندی
 • شبکه جریان نقدینگی (Cash flow)
 • مجاز نمودن تاخیرات در قراردادهای EPC
 • تغییر در برنامه زمانبندی در نرم افزار MSP
 • کاهش زمان فعالیتهای بحرانی در MSP
 • تدوین برنامه زمابندی با تعداد فعالیت زیاد
 • پادکست و TV موسسه
 • نگارش انواع ادعا (کلیم)
 • پیشنیازهای نقشه راه
 • مدیریت ادعا و اختلافات
 • دوره برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • تطبیق سازی قواعد بین المللی در حقوق ساخت کشور
 • مدت زمان طی کردن فرآیند آموزش در موسسه ACEMI