پرسش و پاسخ های مدیریت ساخت و پروژه

لیست پرسش و پاسخها

 • مدیریت پروژه برای معماران

  بنده مدرک کارشناسی معماری دارم و پیش زمینه ای از مدیریت پروژه ندارم، اما علاقمند هستم دانشم را در این زمینه ارتقا دهم. گاهی مطالب و پست های موسسه ACEMI را میبینم اما درک این مطالب برایم دشوار است. پیشنهاد شما برای ورود به این حوزه چیست؟

  نمایش پاسخ
 • فرمول های کمی سازی خسارات مالی تاخیرات
 • تاخیرات همزمان (Concurrent Delays) در تحلیل تاخیرات
 • مسیر تصمیم گیری از دفتر مدیریت پروژه تا دفتر مدیریت طرح
 • حل مشکل برنامه ریزی پروژه های EPC با سیستم برنامه ریزی Last Planner
 • اهمیت موضوع Site Condition در پروژه ها و ارتباط آن با ادعا
 • تحلیل خسارات مالی تاخیرات
 • ارتباط مدل های تصمیم گیری در روش اصول ناب (Lean) با BIM
 • آنالیز تاخیرات در گردش مدارک مهندسی
 • پیچیدگی و تخصص زیاد در تحلیل تاخیرات
 • افزایش مدت زمان برنامه مصوب
 • نحوه کاهش اتلافات و بهبود مدل تصمیم گیری در مدیریت پروژه
 • ارتباط بندهای قراردادی مربوط به تغییرات (Change) با مدیریت ادعا
 • توضیحات تکمیلی پیرامون معرفی دوره اصول ناب در مدیریت پروژه
 • الحاقیه ساخت PMBOK برای مدیریت ادعا
 • ارتباط مدیریت اصول ناب با روشهای اجرا و تحویل پروژه
 • آنالیز تاخیرات در گردش مدارک مهندسی
 • روش پنجره ای (Windows) در لایحه تاخیرات
 • جایگاه مدیر پروژه در مدیریت ادعا
 • اصول ناب (Lean) پیشنیاز مدیریت چابک (Agile) در صنعت ساخت