مدلی برای کاهش هزینه تامین مالی پیمانکار با ترکیب وام بلند مدت و خط اعتباری

نوع منبع: مقاله
نویسندگان: S. M. Reza Alavipour and David Arditi
چکیده

مقاله دیگری را که در سیزدهمین کنفرانس مدیریت پروژه ارائه کرده بودم، برایتان در ادامه قرار داده ام. در این مقاله مدلی ارائه شده است که با ترکیب وام بلند مدت (Long-term Loan) و خط اعتباری (Line of credit)، هزینه تامین مالی پروژه را که بر اساس شبکه جریانهای نقدینگی پروژه که از برنامه زمانبندی و تنها با وارد کردن ورودیهای قرارداد و برنامه زمانبندی به صورت اتومات محاسبه میشود را مینیمم مینماید. در این مقاله اهمیت ترکیب وام بلند مدت در کنار خط اعتباری به اثبات رسیده که میتواند سهم قابل توجهی در کاهش هزینه تامین مالی در پروژه های بزرگ داشته باشد.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.