چگونه با توجه به محدودیتهای تامین مالی اقدام به برنامه ریزی پروژه نماییم؟

نوع منبع: Patent
نویسندگان: Elazouni - نویسنده چکیده: دکتر سید محمدرضا علوی پور
چکیده

گفتیم که از آن جهت که پیمانکار برای کاهش تاخیر پروژه که به واسطه کسری نقدینگی در پروژه ایجاد میشود نیاز به تامین مالی دارد. علاوه بر موضوع تامین مالی گفتیم که برنامه زمابندی باید با توجه به محدودیتهای تامین مالی تنظیم گردد و طوری تطبیق یابد که کسری شبکه جریانهای نقدینگی را به حداقل برساند. اینکار با توجه به شناوری فعال بین فعالیتها صورت میگیرد. تمامی مدلهای قبلی که Elazouni برای این موضوع ارائه کرده بود یک اساس علمی داشت که Elazouni آن را به عنوان Patent در آمریکا و در سال 2010 ثبت نمود. مطالعه این Patent نه تنها برای محاسبه هزینه تامین مالی، بلکه برای تدوین برنامه زمابندی صحیح و با توجه به محدودیتها بسیار مفید است.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.