مدل یکپارچه ماکزیمم سازی سود پروژه با توجه به محدودیتهای تامین مالی و با استفاده از موازنه زمان و هزینه

نوع منبع: مقاله
نویسندگان: Ashraf M. Elazouni and Fikry G. Metwally - نویسنده چکیده: دکتر سید محمدرضا علوی پور
چکیده

گفتیم که در سال 2003، Elazouni و همکارانش اقدام به ارائه مدلی نمودند که بر اساس آن زمان شروع فعالیتها با استفاده از شناوری بینشان طوری تغییر نماید که شبکه جریانهای نقدینگی کمتر دچار کسری گردد و تاخیر پروژه به حداقل برسد. در ادامه آنها مدلی را ارائه نمودند که هزینه تامین مالی را نیز کاهش داده و در نتیجه سود پروژه را نیز بیشتر نماید. اما در سال 2007، Elazouni در ادامه کار خود بحث Time cost tradeoff analysis را که به موازنه زمان و هزینه در برنامه ریزی پروژه با استفاده از روش crashing معروف است را نیز وارد مدل مالی خود نمود تا همه جانبه به سمت بیشینه سازی سود پروژه حمله نماید. مقاله جذاب و اجرایی ایشان را حتما مطالعه نمایید.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.