پیش نویس نسخه هفتم راهنمای مدیریت پروژه PMBOK

نوع منبع: راهنما
نویسندگان: موسسه مدیریت پروژه PMI - نویسنده چکیده: دکتر سید محمدرضا علوی پور
چکیده

پیش نویس نسخه هفتم راهنمای مدیریت پروژه مدتیست که ارائه شده و تحولات انجام شده به حد زیادی در این راهنما اتفاق افتاده است. همیشه در دنیا نقدهای زیادی به PMI و بخصوص PMBOK مخصوصا در خود آمریکا بوده و هست. در واقع، خواستگاه فعالیت PMI از موضوعات صنعتی و Industrial بوده و نوع نگاه این راهنما نگاهی تولید محور و صنعتی میباشد. این ادبیات در پیشنویس نسخه هفتم نیز به صورت پررنگی دیده شده و از عباراتی مثل product management به صورت فراوانتری استفاده شده است. در صورتی که در خیلی از پروژه ها به خصوص پروژه های صنعت ساخت (Construction) ما با Chaos یعنی هرج و مرج و آشفتگی مواجه بوده و ساختاری محصول محور به شکل یک تولیدی نداریم تا جریان یک محصول ورودی و بعد یک خروجی به وجود بیاید. در واقع، در پروژه هایی شبیه پروژه های صنعت ساخت باید بتوان این بی نظمی و آشفتگی را مدیریت نمود. مدیریتی که بعضا نمیتواند در یک فریم کلی قرار گرفته و بعضا از هر پروژه به پروژه دیگه متفاوت بوده و حتی ساختارهای دگرگون شده ای نیازمند است. در واقع PMI در سالهای اخیر بخوبی متوجه شده است که نمیتوان با ساختار قبلی به صورت عمومی برای همه صنایع گام برداشت. به همین خاطر دست به این تغییرات بنیادی زده است که البته برای ارزیابی خوب یا بد بودن این تغییرات کمی زود است! میتوانید این پیشنویس را از لینک زیر تهیه و مطالعه بفرمایید.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.