تاثیرات اتخاذ روش شورای حل اختلاف (Dispute Review Boards) بر روی قیمت مناقصه

نوع منبع: مقاله
نویسندگان: Kathleen M.J. Harmon - نویسنده چکیده: دکتر سید محمدرضا علوی پور
چکیده

چندی پیش درباره روشهای حل اختلاف در پروژه، از جمله روش شورای حل اختلاف (Dispute review boards) مطالبی را بیان نمودم. در آن نوشتار به این نکته اشاره کردم که این روش، روشی نسبتا جدیدتر میباشد و در بسیاری از قراردادها به صورت بسیار مناسبی استفاده میشود. در این روش کارفرما و پیمانکار به محض امضای قرارداد، یک هیئت سه نفره را منصوب میکنند. هیئتی که یک نفر آن توسط کارفرما، یک نفر توسط پیمانکار و یک نفر نیز توسط هر دو انتخاب میگردد. این هیئت در فرآیند اجرا دخالتی ندارد، اما معمولا یک یا دوبار در ماه طی جلساتی از فرآیند پروژه و روند گزارشات آگاه میشود تا در زمان بروز اختلافات بتواند تشخیص مناسب و سریعتری را داشته باشند. اگرچه این روش یک روش جدیدتر و رایجتری نسبت به سایر روشها میباشد، اما در همان نوشتار اشاره کردم که مزایا و معایبی دارد که نیاز به بررسی بیشتری خواهد داشت. یکی از این موارد، تاثیراتی است که اتخاذ این روش بر روی قیمت مناقصه خواهد داشت. این موضوع که آیا اتخاذ این روش انگیزه ای برای کاهش قیمت پیشنهادی مناقصه از طرف پیمانکار خواهد بود، سالهاست در آمریکا مورد مطالعه فراوانی قرار گرفته است. در یکی از این مطالعات جالب که توسط Harmon انجام شده، به ارزیابی مسائل هزینه ای اتخاذ این روش پرداخته شده است. این موضوع که آیا افرادی که در پروژه ها به فعالیت میپردازند بر این باور هستند که اتخاذ این روش باعث کاهش رقم پیشنهادی مناقصه از سوی پیمانکار و ذخیره منابع مالی برای کارفرما خواهد شد، یکی از مواردی است که مطالعه Harmon بر آن متمرکز بوده و واقعیت آن را بررسی نموده است. اگرچه روش DRB میتواند هزینه جدیدی بر کارفرما تحمیل نماید، اما از آنجا که این روش میتواند از ورود اختلافات به مراحل بالاتر و قضایی جلوگیری نماید، هم از لحاظ زمانی و هم از لحاظ هزینه ای اثرات مثبتی را برای کارفرما به همراه خواهد داشت. در مطالعه ای که Harmon انجام داده است، سعی شده است که با تهیه پرسشنامه هایی و ارسال آن به روشهای پستی و ایمیلی به افراد فعال در پروژه های پیچیده (کارفرمایان، پیمانکاران، حقوقدانان، مهندسان مشاور و مدیران پروژه)، اطلاعاتی را جمع آوری نموده و سپس با کمک روشهای آماری (به کمک SPSS) به تحلیل داده ها و نتیجه گیری بپردازد. اگرچه این مطالعه در آمریکا انجام شده است و برای نتیجه گیری در سایر کشورها نیاز به بررسی مجدد خواهد داشت، اما نکته جالب آنست که این مطالعه بر عکس مطالعات قبلی به این نتیجه رسیده است که درصد بسیار کمی از پروژه ها هستند که اتخاذ روش شورای حل اختلاف (DRB) باعث کاهش رقم مناقصه آنها خواهد شد. البته، در این مطالعه به این موضوع اشاره شده است که کاهش هزینه ها و ذخیره منابع مالی برای کارفرما لزوما نباید در مرحله مناقصه بوده و اتخاذ روش DRB میتواند باعث ذخیره منابع مالی در فازهای اجرایی گردد. اگرچه اتخاذ روش شورای حل اختلاف (DRB) بالاترین رضایت را در بین شرکت کنندگان در این مطالعه دارد و آنها بر این باورند که اتخاذ این روش یکی از عوامل موفقیت پروژه میباشد، اما نتایج این مطالعه نشان میدهد که این روش نمیتواند به تنهایی باعث کاهش رقم پیشنهادی مناقصه گردیده و عوامل بسیار دیگری وجود دارند که این اثر را بی تاثیر مینمایند. مطالعه کامل این مطالعه توصیه میگردد که میتوانید از لینک زیر دانلود و مطالعه نمایید.


  • دانلود نسخه کامل:
  • نظرات
    هنوز نظری ثبت نشده است.
    برای ثبت نظر ابتدا وارد پروفایل کاربری خود شوید.